Будівля Центру соціально-психологічної реабілітації у м. Коростені

Як  ВПО змінити виборчу адресу з урахуванням фактичного місця проживання

         Це можна зробити з 1 липня по 9 вересня включно, аби люди, які живуть не за місцем реєстрації або не мають реєстрації, змогли проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня за місцем фактичного проживання.

       Оформити зміну виборчої адреси можна онлайн (за наявності електронного цифрового підпису) або прийшовши до найближчого відділу ведення Державного реєстру виборців.

Спочатку людині, яка голосуватиме, варто перевірити себе в списку виборців. Це можна зробити в «Особистому кабінеті виборця» на сайті ДРВ, розділ «Перевірка включення». Там виборець має вказати своє повне ім’я, дату народження та зареєстроване місце проживання.

 Заява в електронній формі створюється шляхом заповнення виборцем електронної форми з використанням відповідного електронного сервісу, розміщеного на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Під час заповнення виборцем електронної форми відомості, що вказуються в заяві, перевіряються засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" стосовно їх повноти та відповідності ідентифікаційним даним виборця, що містяться у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, на якому базується кваліфікований електронний підпис.

Про подання заяви в електронній формі на вказану виборцем адресу електронної пошти надсилається відповідне повідомлення.

  У разі подання заяви в електронній формі до неї додається копія документа (документів), що підтверджує фактичне проживання виборця за вказаною ним адресою, – файл/файли у форматі JPEG (*.jpg) або PDF (*.pdf), загальний розмір якого/яких не повинен перевищувати 5 мегабайтів.аява виборця обліковується програмними засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців".( Згідно додатку до Постанови ЦВК від 18 травня 2020 року № 88 «Про Порядок розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 8 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

                              

Як змінити виборчу адресу подавши  заяву?

Виборець може принести до відділу ведення Державного реєстру виборців за фактичним місцем проживання відповідні документи. Знайти свій відділ ДРВ, який відноситься до адреси, що стане новою виборчою адресою, можна на сервісах державного реєстру виборців.

Наступні кроки:

  1. Подати заяву та копію документа, що підтверджує відношення до адреси, де виборець бажає проголосувати. З собою необхідно мати паспорт.

Бланк заяви можна взяти безпосередньо у відділі ДРВ. До заяви треба додати копію документа, що підтверджує проживання за вказаною адресою.

На сьогодні Виборчий кодекс визначає вичерпний перелік таких підтверджувальних документів. Тобто підійде будь-який один із шести зазначених, а саме:
– договір оренди житла;
– документ, який засвідчує здійснення виборцем підприємницької діяльності за певною адресою;
– документ про право власності на житло;
– довідка ВПО;
– документ, який засвідчує здійснення виборцем догляду за особою, місце проживання якої зареєстровано за певною адресою;
– документ, що засвідчує перебування виборця у шлюбі або у родинних відносинах із особою, місце проживання якої зареєстровано за певною адресою.

Із собою також треба мати оригінал документа, що підтверджує проживання за вказаною адресою та паспорт громадянина України (або тимчасове посвідчення, якщо громадянство набуте лише нещодавно)

 

  1. Отримати повідомлення про зміну виборчої адреси. Його не потрібнобрати з собою на виборчу дільницю під час голосування.

 

У відповідь на заяву відділ ведення ДРВ має повідомити, що виборча адреса була змінена. На це Держреєстр має 15 днів, крім того для такого інформування передбачено кілька способів. Повідомлення може бути:

– видано безпосередньо у відділі ведення ДРВ;
– надіслано поштою на нову виборчу адресу;
– надіслано електронною поштою, але для цього необхідно заповнити відповідне поле під час подачі паперової заяви.

Кілька підстав, на основі яких можуть відмовити у зміні виборчої адреси – недостовірні дані в заяві, порушені терміни подачі чи відсутні підтверджувальні документи. Повідомлення про відмову відділ ведення ДРВ має надати виборцю не пізніше наступного дня після подачі заяви, виборець може оскаржити таке рішення в суді.

  1. Перевірити себе в списку виборців

Після отримання повідомлення про зміну виборчої адреси можна перевірити оновлену інформацію в Реєстрі та упевнитись, що відображається вже нова виборча адреса. Після цього варто також відстежити номер та адресу нової виборчої дільниці, яка відноситься до нової виборчої адреси.

Крім того, коли вже триватиме виборчий процес і на дільниці передадуть друковані попередні списки виборців, то можна буде прийти на свою нову дільницю та перевірити коректність своїх даних у списках виборців.

 

Інформацію довів юрисконсульт ЦСПР

Заїка Дмитро

Використані інтернет ресурси

Офіційний вебпортал Верховної Ради України:(https://zakon.rada.gov.ua/laws)

Нормативні акти  Центральної виборчої комісії: (https://act.cvk.gov.ua/index.html).

 Допомогу зі зверненнями до відповідних органів внутрішньо переміщені особи можуть отримати у нашому Центрі.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 1, ст.1)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75
№ 245-VIII від 05.03.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.140
№ 921-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 6, ст.58
№ 936-VIII від 26.01.2016, ВВР, 2016, № 10, ст.99
№ 1972-VIII від 23.03.2017, ВВР, 2017, № 18, ст.218
№ 2249-VIII від 19.12.2017, ВВР, 2018, № 6-7, ст.43
№ 2279-VIII від 08.02.2018, ВВР, 2018, № 11, ст.59}

{У тексті Закону слова "дитина-інвалід" та "інвалід" в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами "дитина з інвалідністю" та "особа з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 2249-VIII від 19.12.2017}

Цей Закон відповідно до Конституції та законів України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлює гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб.

Стаття 1. Поняття внутрішньо переміщеної особи

1. Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.